ZUHE 70

14K Strawberry Gold® Ring

ZUHE 70

$1,399.99

Vanilla Diamonds® 1/10 cts., Chocolate Diamonds® 1/4 cts.

ZUHE 70
-
Strawberry